Sweden Denmark Germany Spain Italy France United Kingdom United States Canada Australia
Live chat by BoldChat
Get In Touch enquire online
Ring oss på +442076132422

Med ord...

Vart vill du åka?
Vad vill du göra?
Hur länge vill du stanna?

Nyligen visat...

Med karta...


WorldMap Europe Asia Africa Australasia Americas

SPECIAL OFFERS

Special Offer: We have reduced the price of all Frontier projects in Senegal to £595 for two weeks!!


Terms & Conditions apply
Social Media
FCO Know Before You Go
Why Frontier? Non-profit, Ethical, Gap Year Travel

Varför Frontier ? Icke - vinstdrivande och etiska resor under ditt sabbatsår

IDEELLA

Frontier är en registrerad ideell organisation . Vi drivs av en vilja att förändra världen till det bättre och vi arbetar för att hjälpa de mest behövande människorna. Våra projekt är utformade för att överföra maximal nytta till våra värdsamhällen i form av ekonomiska och sociala vinster, ekosystems- regeneration och kompetensöverföring. På grund av detta har vi väl etablerade nätverk av förtroende och allianser mellan berörda aktörer på alla nivåer, vilket är en avgörande förutsättning för projekt som är hållbara och relevanta. Alla våra samarbetspartners och volontärer delar dessa värderingar och spelar en viktig roll genom att driva vårt uppdrag vidare, och utvecklar det för att möta de behov och förväntningar som våra mottagare har. Vi sätter stort värde på våra volontärers kunskaper och tror att genom att utnyttja olika sorters styrkor och erfarenheter så kan vi uppnå resultat som är kulturellt lämpliga och genusmedvetna. Som organisation är vi helt professionell. Vi har, under loppet av vår 20 - åriga historia, etablerat oss som den mest framstående forsknings-och utvecklingsorganisationen i Storbritannien. Det är av dessa skäl som när organisationer som WWF och DFID vill få riktad  och effektiv rådgivning gjord, som de välje Frontier över någon annan organisation av vår typ. Ett av de sätt som vi behåller vår konkurrensfördel är att vår personal kommer från olika utbildnings-och yrkesbakgrunder och representerar en strategisk blandning av genomförda kompetens och internationell erfarenhet som producerar effektiva, uppnådda resultat för våra förmånstagare och meningsfulla, värdefulla erfarenheter för våra volontärer och kunder.


MILJÖMÄSSIGT ANSVARSFULLA

Vi är en miljömässigt ansvarsfull organisation och strävar efter att minimera de skadliga miljöeffekterna av vår verksamhet. För detta ändamål har vi gjort enorma framsteg för att minska mängden papper som vi använder i våra kontor. 2009 var ett spännande år för oss eftersom vi var i linje med att uppfylla vårt mål att minska vår pappersförbrukning med två tredjedelar under året. Volontärer kan räkna med att få en mycket större andel av vår korrespondens och dokumentation elektroniskt, ett drag som vi känner speglar kraven från en allt mer dator-kunnig kundkrets. Vi uppmuntrar också våra medarbetare att använda miljövänliga metoder för transport till och från våra kontor och tillhandahåller duschar och säkra anläggningar för cykelförvaring. Vi kontrollerar även koldioxidutsläppen från våra tjänsteresor genom att prenumerera på ett Carbon Management Programme . Slutligen anstränger vi oss för att spara energi i vårt kontor genom att hålla värme -och kylnivåer samt belysning under kontroll.


PUBLIKATIONER & RYKTE

Vi saknar en mostvarighet inom vårt område som en vetenskaplig forskningsorganisation. Vi anställer proffs och experter i nästan varje gren inom naturvetenskap och vi har producerat över 450 artiklar i välkända vetenskapliga tidskrifter, av vilka många kan laddas ner från vår hemsida gratis. Våra resultat har informerat politiker och akademiker världen över, vilket leder till bildande av nationalparker i Tanzania och Moçambique, och skapandet av lokalt baserade organisationer i hela världen. Vi erbjuder en hög standard på utbildningen till volontärer, personal och förmånstagare. Vi hjälper de mest utsatta samhällena att utveckla hållbara alternativa former av inkomster, vi leverera ekonomisk och social stabilitet som samtidigt förbättrar kapaciteten hos lokala aktörer och bygger upp deras självförtroende. Dessutom har vi byggt många naturum för att utbilda lokala samhällen och vi har hållit hundratals miljöutbildningar och kapacitetuppbyggnads-workshops. Vårt rykte för att bygga karriärer inom konservation- och utvecklingsarbete är utan motstycke. Du kan hitta ex-Frontier volontärer och personal på de högsta nivåerna av världens ledande institutioner, däribland WWF, FN, IUCN, CI, Action Aid, FCO, DFID, och VSO. Sist vi är den enda sabbatsårs organisationen att erbjuda BTEC kvalifikationer till våra volontärer och lokala partners. Detta är en ovärderlig kompetens för dem som söker en professionell karriär inom utveckling eller konservation.