Sweden Denmark Germany Spain Italy France United Kingdom United States Canada Australia
Live chat by BoldChat
Get In Touch enquire online
Ring oss på +442076132422

Med ord...

Vart vill du åka?
Vad vill du göra?
Hur länge vill du stanna?

Nyligen visat...

Med karta...


WorldMap Europe Asia Africa Australasia Americas

SPECIAL OFFERS

Special Offer: We have reduced the price of all Frontier projects in Senegal to £595 for two weeks!!


Terms & Conditions apply
Social Media
FCO Know Before You Go
In-Country Volunteer Project Partnerships

Partnerskap i våra värdland

Frontier har ett nära samarbete med många institutioner både utomlands och i Storbritannien. Våra konservationsprogram innebär ofta ett partnerskap med lokala, nationella och internationella konservations-myndigheter, icke-statliga organisationer, regeringar, universitet och samhällen. Den expertis och stöd som vi får av vetenskapliga institutioner och forskare över hela världen är avgörande för inriktningen på vår forskning. Vi är kontrakterade och finansieras av konservations lån-givande organisationer samt sponsrad av internationella bolag.

Vi är tacksamma för vårt nätverk av partners, anknytningar, bidragsgivare, entreprenörer, sponsorer och rådgivare som har hjälpt till att göra vår konservation och initiativ för hållbar utveckling och forskning så utomordentligt framgångsrik.

Relationer utomlands konsolideras genom formella partnerskap med institutioner i värdlandet, ofta ministerier, universitet och forskningsinstitutioner. Vårt nuvarande utländska kontor och verksamheter är namngivna enligt värdlandet: Frontier - Kambodja, Frontier - Fiji, Frontier - Madagascar, Frontier - Costa Rica och Frontier - Tanzania. Alla Frontier projekt har viktiga ’main land´ kollaboratörer liksom många andra organisationer i mindre skala såsom frivilligorganisationer, individer och samhällsgrupper

Frontier arbetar för närvarande i samarbete med institutioner i fem länder på fyra kontinenter. I varje verksamt land har Society for Environmental Exploration undertecknat ett Memorandum of Understanding med respektive motparter, som bildat:


KAMBODJA

 • FRONTIER - Kambodja

  Frontier – Kambodja är ett samarbete mellan Society for Environmental Exploration (UK) och Institutionen för naturskydd och skydd inom ministeriet för miljö, Phnom Penh.

 • Miljöministeriet, avdelningen för naturskydd och skydd (DNCP)

  Inom Botum Sakor nationalpark arbetar vi med ledningspersonal, Rangers, och lokala representanter i samhället.


Fiji

 • Frontier-Fiji

  Frontier - Fiji ett samarbete mellan Society for Environmental Exploration (UK) och The University of South Pacific, Suva.

 • Internationella ocean institutet - Pacific Islands

  Frontier - Fiji är associerad med IOI Stillahavsöarna institutionen vid University of South Pacific , ett nära samarbete med de samhällen i Gau och Lomiviti Provincial rådet , att ställa upp 17 små marina reservat . Framtida utveckling leder oss att delta i genomförandet av FNTCS ( Fiji National Turtle Conservation Strategy ) med USP och WWF .


MADAGASKAR

 • FRONTIER - Madagaskar

  Frontier - Madagaskar är ett samarbete mellan Society for Environmental Exploration (UK) och Institut Halieutique et des Sciences Marine (IHSM).

 • l'Institut halieutique et des Sciences marine (ihsm)

  IHSM är en del av University of Toliara och Madagaskars huvudsakliga marina forskningsinstitut. Vi är också en av grundarna av Capricorn Coastal Alliance (CCA), som är ett initiativ för att samordna, kommunicera och utnyttja resultat från alla organisationer som bedriver naturresursprojekt inom havs-och kustmiljöer i Toliara regionen.

 • Madagaskar nationalparker (MNP).

  En annan partner i Madagaskar är MNP vars uppdrag är att upprätta, bevara och hållbart förvalta ett nationellt nätverk av parker och reservat, dessa är representativa för den biologiska mångfalden och naturarvet i Madagaskar.


Costa Rica

 • Frontier - Costa Rica

  Frontier - Costa Rica är ett samarbete mellan Society for Environmental Exploration (UK) och Wildlife Conservation Society (WCS) i Costa Rica.

 • Wildlife Conservation Society (WCS)

  WCS grundades 1895. Deras uppdrag är att rädda djurliv och vilda platser i världen genom vetenskap, global konservation, utbildning och förvaltning av världens största system av urbana viltreservat. WCS har varit involverade i konservationen i Costa Rica sedan 1970 , då de första nationella skyddade områdena skapades. Idag bedriver WCS viltforskning och ger tekniskt stöd till myndigheterna i Costa Rica för parkplanering, administration och skydd.


Tanzania

 • Frontier-Tanzania

  Frontier - Tanzania ett samarbete mellan Society for Environmental Exploration (UK) och University of Dar es Salaam och Institutet för marina vetenskaper, Zanzibar.

 • University of Dar es-Salaam (MUSD) - Institutet för havsforskning (ims), Zanzibar.

  Vi arbetar också med Ulanga stadsdelsnämnd och Kilombero stadsdelsförvaltning. Inom ministeriet för naturresurser och turism arbetar vi med Wildlife Divisionen och Skog och Biodlings Divisionen. Vårt arbete i Zanzibar skärgården görs i samband med ministeriet för jordbruk, naturresurser, miljö och kooperativ, Zanzibar.