Sweden Denmark Germany Spain Italy France United Kingdom United States Canada Australia
Live chat by BoldChat
Get In Touch enquire online
Ring oss på +442076132422

Med ord...

Vart vill du åka?
Vad vill du göra?
Hur länge vill du stanna?

Nyligen visat...

Med karta...


WorldMap Europe Asia Africa Australasia Americas

SPECIAL OFFERS

Special Offer: We have reduced the price of all Frontier projects in Senegal to £595 for two weeks!!


Terms & Conditions apply
Social Media
FCO Know Before You Go
Background & Mission: Biodiversity & Livelihoods

Bakgrund & syfte: Biologisk mångfald och livsmiljöer

LEDANDE INOM KONSERVATION OCH UTVECKLING

Frontier bildades 1989 som en ideel icke-statlig konservations- och utvecklingsorganisation, vi arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och ekosystemens integritet och bygga hållbara försörjningsmöjligheter för marginaliserade befolkningsgrupper i världens fattigaste länder. Vårt första projekt var i Tanzania , ett av världens fattigaste länder. Att genomföra banbrytande undersökningar i avlägsna skogar, savanner och marina miljöer, vårt engagerade team av volontärer börja bygga en heltäckande bild av områden som tidigare ignorerats, trots att, som vi upptäckte, var bland de områden med störst biologisk mångfald i världen . Vid den tiden, enligt professor John Poynton från Natur Historiska Museet i London:

" I sin biologiska mångfald och biogeografiska dynamik , har Tanzania visat sig vara en av de mest - om inte det mest - betydande landet i Afrika ... Under det senaste årtiondet har Frontiers insamling och registrering av data successivt utvecklats för att uppnå en hög professionell standard, vilket tillåter kraftigt förbättrad kunskap om biologisk mångfald, ekologi och biogeografi av området genom en detaljerad registrering av prover, livsmiljöer och altituder ... Frontiers arbete sätter verkligen en ny standard inom utforskning och dokumentering av den afrikanska faunan . "

Våra omfattande studier ledde till skapandet av Mafia Island Marine Park (ett partnerskap mellan Frontier och WWF), allmänt hyllad som världens mest framgångsrika multi - user marina park och en som idag fortfarande exemplifierar de ursprungliga principer som legat till grund sedan den skapades. Våra år av forskning i östra Arc bergen och de kustnära skogarna i Tanzania har bildat huvuddelen av IUCN boken " Biologisk mångfald i de östra Arc bergen " , de mest omfattande uppgifterna som någonsin producerats för området och en som rutinmässigt citeras av ledande akademiker och beslutsfattare runt om i världen. Studier i Kilombero Dalen ledde till skydd av kritiskt utrotningshotade Puku-antiloper samt  gazette områden av miombo skogsmark som annars skulle loggats för teak , ett kritiskt stödsystem för elefanter i området.

Ursprungligen var Frontier till stor del inriktad på vetenskaplig forskning och konservation, men utvecklades snart till en organisation som kombinerar samhällsutveckling, kapacitetsuppbyggnad, ekosystemsskydd, ekonomisk tillväxt och utveckling av det civila samhället. Detta återspeglade vår grundläggande övertygelse att det enda sättet att skapa en ömsesidigt givande relation mellan människan och miljön är att ta itu med både mänskliga och miljömässiga behov. Idag leder Frontier projekt i ett brett spektra; samhällsutveckling , utbildning , djurlivsräddningsaktioner och rehabilitering , humanitära-, forsknings- och konservationsprojekt . Den helhetssyn som Frontier var pionjärer till har antagits som ett exempel på bästa praxis av konservationsarbetare och professionella samhällsutvecklingsarbetare, samt statliga myndigheter och frivilligorganisationer världen över inklusive organisationer som Conservation International och WWF.

2009 var en viktig milstolpe för Frontier som firade 20 år av att leverera säkra, relevanta och framgångsrika projekt. Volontärer välkomnas av Frontiers personal och partners att delta i ett brett och varierat utbud av projekt i över tjugo länder på alla kontinenter i världen förutom Antarktis. Alla våra projekt är långsiktiga partnerskap mellan Frontier, lokala icke-statliga organisationer och lokala organisationer, myndigheter och forskning och konservationsinstitut och alla syftar till att skapa koalitioner mellan aktörer på lokal, nationell och internationell nivå.


VERKSAMHETSMÅL

För att bevara världens mest utrotningshotade djur och hotade livsmiljöer och bygga en hållbar försörjning för marginaliserade och underpriviligerade samhällen i världens fattigaste länder. För att skapa lösningar som är opolitiska, framsynta, samhälls-drivna, och innovativa och som tar hänsyn till de långsiktiga behoven av låginkomst samhällen.

VÄRDERINGAR

 • Ett engagemang i att arbeta med de sämst ställda samhällena i värdlandet, genom utveckling av partnerskap och samarbeten, sådana relationer är centrala för Frontiers strategi.
 • Förverkligandet av de högsta normerna för vetenskaplig forskning inom all verksamhet och skapandet av en stimulerande miljö där forskning upprätthålls och frodas.
 • Dedikation till att vara en integrerad och stödjande del av det vetenskapliga- och utvecklingssamhället, och att bidra i stor utsträckning till planering och genomförande av projekt som är relevanta för behoven i målområdet och känsligt för lokalbefolkningen.
 • Ett åtagande att agera som en katalysator för positiv förändring av företagskultur och hjälpa företag att bli ansvarstagande samhällsmedborgare.
 • Dedikation till att hjälpa den offentliga sektorn att anta etiska och ansvarsfulla metoder som syftar till att skapa hållbar utveckling och skydda ekosystemen.
 • Utöka ett konservations- och utvecklings-engagemang till största möjliga grupp av intressenter i regeringen och det civila samhället.

VÅRA LEDSTJÄRNOR

 • Våra partners och volontärers behov och intressen kommer alltid först. Vi mäter vår framgång i volontärens och partnerns tillfredsställelse.
 • Vår tillgång är vårt rykte. Vi är dedikerade till att helt uppfylla de lagar, regler och etiska principer som styr oss. Våra fortsatta framgångar är beroende på orubbliga anslutning till högsta standard.
 • Vi är mycket stolta över den professionella kvaliteten på vårt arbete. Vi är fast beslutna att uppnå excellens i allt vi företar oss. Även om vi kan vara inblandade i en mängd olika projekt så vill vi snarare vara bäst än störst.
 • Vi uppmuntrar kreativitet, företagsamhet och fantasi i alla våra satsningar. I vissa fall kan en traditionell metod forfarande vara bäst, men vi strävar ständigt efter att hitta bättre lösningar till våra partners och volontärens förväntningar och utmaningar. Vi är stolta över att ha banat väg för många av de metoder och tekniker som nu har antagits som standard över hela vår bransch.
 • Vi gör en ovanlig insats för att identifiera och rekrytera de allra bästa personerna för varje roll. I en etik - driven verksamhet vet vi att utan de bästa medarbetarna, kan vi inte göra de mest meningsfulla arbeten.
 • Vi erbjuder våra anställda en möjlighet att gå vidare snabbare än vad som är möjligt på de flesta andra företag. Frontier erbjuder en viktig språngbräda till en karriär i en av världens mest prestigefyllda konservations- och utvecklingsorganisationer och vi främjar kompetensutveckling och meritbaserat avancemang för all vår personal.
 • Vi uppmanar team-work i allt vi gör. Medan individuell kreativitet alltid uppmuntras, tror vi att team-work ofta ger bäst resultat.
 • Hängivengeten hos Frontiers personal och den exceptionella insats de gör sitt arbete är större än man finner i de flesta andra organisationer. Vi tror att detta är en viktig del av vår framgång.
 • Vi strävar ständigt efter att förutse de snabbt föränderliga behoven hos våra förmånstagare, partners och medarbetare samt att utveckla nya projekt och initiativ för att möta dessa behov. Vi vet att världen inte står stilla och att självgodhet är destruktivt.
 • Integritet och ärlighet är kärnan i vår verksamhet: Vi förväntar oss att vår personal jobbar mot att upprätthålla en hög etisk standard i allt de gör.

For more info, facts and figures regarding Frontier's operations over the past year, please read our Frontier Press Kit & 2013 Fact Sheet.