Sweden Denmark Germany Spain Italy France United Kingdom United States Canada Australia
Live chat by BoldChat
Get In Touch enquire online
Ring oss på +442076132422

Med ord...

Vart vill du åka?
Vad vill du göra?
Hur länge vill du stanna?

Nyligen visat...

Med karta...


WorldMap Europe Asia Africa Australasia Americas

SPECIAL OFFERS

Special Offer: We have reduced the price of all Frontier projects in Senegal to £595 for two weeks!!


Terms & Conditions apply
Social Media
FCO Know Before You Go
Achievements

Verkliga konservations och utvecklingsinsatser

HANTERANDET AV SKYDDADE OMRÅDEN

 • Tanzanias första multi -user marina park på Mafia Island fastställdes efter rekommendationer för riskhantering och data från våra enkäter. Vaktmästare och tekniska rådgivare på den marina parken är föredetta Frontier personal.
 • Quirimba nationalpark , var den första marina nationalparken som utsågs sedan Mozambiques självständighet, den grundades med hjälp av information och rekommendationer från Frontiers undersökningsarbete.
 • Den sydliga Mikea regionen i Madagaskar har nyligen blivit ett skyddat område baserat på Frontiers omfattande forskningsrapporter i området.
 • Montagne de Francais är ett annat område i Madagaskar som nyligen har införlivats i Ramena komplexet av skyddade områden baserade på Frontiers forskningsarbete i regionen. Frontier fortsätter att vara involverade med planering, uppföljning och hantering av detta område.

SAMHÄLLSUTVECKLING, UTBILDNING , MILJÖUTBLIDNING OCH HÅLLBAR FÖRSÖRJNING

 • Vi har utbildat över 600 universistetsstudenter, fiske- och skogsbruksofficerare, samhällsfäreträdare och lärare från våra värdland.
 • Vi håller hundratals medvetenhets- och miljöutbildningar, vi ökar lärar kapacitet och elev medvetenhet, och vi producerar läroböcker och läroplaner på olika språk.
 • Vi har utbildat och kvalificerat över 300 volontärer och värdlands-partners i BTEC Advanced Diploma i Tropical Habitat Conservation och BTEC Advanced Certificate i Expedition Management (forskning om biologisk mångfald).
 • Vi har etablerat flera lokala organisationer, en utav dessa organisationer är TUMI, i Tanzanias Kilombero Dal. Namnet betyder "Låt oss ta Itete framåt" på swahili.
 • Vi har genomfört ett utbildningsprogram som utfärdar en skräddarsydd BTEC i Conservation Management för lokala miljöorganisationer och i-land partners i Nicaragua.
 • Vårt inkomstbringande projekt i Sa Pa inom medicinalväxt-branschen, ledde Vietnam till en tio-faldig ökning av inkomsten för de deltagande jordbrukarna.
 • Vi byggde ett biologisk tolknings-centrum i Bai Tu Long Bay, Vietnam.
 • Vi byggde Kanyanchu primat läger och besökscenter i Kibale skogen, Uganda.

FORSKNING OM BIOLOGISK MÅNGFALD

 • Vi har producerat hundratals tekniska rapporter, manuskript, manualer och böcker, se vår publikationslista för fullständig information, och kontakta vår forskningsledare för specifika handlingar.
 • Våra biologiska mångfalds undersökningar i den Tanzaniska East Usambara Mountains i östra Arc bergskedjan (världens hetaste biologiska hotspot med de mest endemiska ryggradsdjuren per km ²), är erkänd som den mest detaljerade och omfattande datan om biologisk mångfald som någonsin producerats.
 • Vi har upptäckt många nya arter och utbud av växter och djur, från en ny fladdermusart i Madagaskar, hundratals nya mal arter i Vietnam, till nya amfibier, ödlor, kameleonter, ormar och små däggdjur i de östra Arc bergen i Tanzania.